Logo Startseite Kranz Kranz

Musik

1.

Prologue ~ Noah's Ark's Theme n

Puroro-gu ~ Noazu?A-ku no Te-ma

02:15
2.

Hiroki's Decision ~ Departure

Hiroki no Ketsudan ~ Shukko

01:56
3.

Baker Street Version

Beika- Gai Va-jon

03:10
4.

Game Show

Ge-mu Sho

02:41
5.

The Second and Third Generation Children

Nisei?Sansei no Kodomotachi

00:58
6.

Impolite Kids

Burei na Yatsura

01:19
7.

Coccoon

Koku-n

00:57
8.

Professor Agasa's Quiz

Agasa Hakase no Kuizu

00:54
9.

Thoughts of Father

Chichi e no Omoi

00:41
10.

Schindler's Suspense

Shindora- no Sasupensu

03:14
11.

Crime Scene ~ Conan's Deduction

Jiken Genba ~ Konan no Suiri

01:55
12.

Dying Message

Daiingu?Messe-ji

01:54
13.

Noah's Ark Evil Theme

Noazu?A-ku Aku no Te-ma

01:03
14.

Game Explanation

NGe-mu no Setsumei

02:03
15.

Game Course Introduction t

Ge-mu no Ko-su Sho-kai

01:21
16.

To the Game Stage At Last

Iyoiyo Ge-mu Sute-ji e

01:44
17.

Hiroki's Upbringing

Hiroki no Oitachi

01:58
18.

Jack the Ripper?

Jakku?Za?Rippa-?

00:32
19.

Anxious Expression

Fuan na Omomochi

01:33
20.

Cheer Up ~ The Clock's Hand is...

Genki o Dashite ~ Tokei no Hari ga...

02:23
21.

Holmes' Room

Ho-muzu no Heya

02:23
22.

Jack the Ripper's Consideration

Jakku?Za?Rippa- no Ko-satsu

01:57
23.

To Where Colonel Moran is ~ Disappearance

Moran Taisa no Tokoro e ~ Sennyu-

02:11
24.

Imminent Evil

Semari Kuru Aku

02:04
25.

Conan's Crisis for All

Konan Ichido- no Kiki

01:00
26.

Nothing More That Can Be Done ~Conan's Gamble

Banjikyu-su ~ Konan no Kake

01:39
27.

The Return of Professor Moriarty

Moria-ti Kyo-ju no Moto e

01:44
28.

Jack the Ripper's Upbringing

Jakku?Za?Rippa- no Oitachi

02:20
29.

London Night ~The Second Crime Scene

Yoru no Rondon ~Dai Ni no Hanko- Genba

01:00
30.

Moriarty's Announcement

Moria-ti no Ko-koku

01:20
31.

The Beautiful Irene Adler

Utsukushii Airiin?Adora-

01:32
32.

Opera Theater ~ Fear

Opera Gekijo- ga ~ Kyo-fu

02:09
33.

Pursuit ~ Charing Cross Station

Tsuiseki ~ Charingu?Kurosu Eki

01:52
34.

The Culprit is You!

Hannin wa Omae da!

01:08
35.

The Culprit's Identity

Hannin no Sho-tai

00:44
36.

Yusaku's Deduction

Yu-saku no Suiri

02:17
37.

The Capture of Ran

Toraware no Mi no Ran

01:24
38.

Jack the Ripper's Fate

Jakku?Za?Rippa- no Innen

02:09
39.

Conan is Cornered

Oitsumerareru Konan

01:07
40.

Ran's Courage

Ran no Yu-ki

02:10
41.

Calmness ~ Thank You, Holmes

Seijaku ~ Arigato- Ho-muzu

01:05
42.

Hiroki's Theme(Noah's Ark)

Hiroki no Te-ma (NOAZU?AAKU)

02:46
43.

Revival

Seikan

02:55
44.

Conan's Game Over

Konan no Ge-mu O-ba-

00:16