Logo Startseite Kranz Kranz

Musik

1.

Car Chase

Ka Cheisu

02:00
2.

Destiny Island

Disutinii Airando

00:24
3.

Marina

Mariina

01:42
4.

Detective Conan Main Theme (Azure Version)

Meitantei Konan Mein・Tema (Konpeki Vajon)

02:30
5.

The Stage

Za・Suteji

01:44
6.

antastic

Fantajikku F

01:39
7.

Underwater ~ Sea Valles

Andawota ~ Shii Baresu

00:47
8.

Children's Treasure A

Toreja Chirudoren A

01:44
9.

Diving

Daibingu

00:42
10.

Fear Shark

Shaku Fia

00:50
11.

Children's Treasure B

Toreja Chirudoren B

01:44
12.

Synchronized Words

Shinkuro Wazu

01:28
13.

What's Happening

Wattsu Hapuningu

01:56
14.

Break in the Case

Kesu Bureiku

01:00
15.

Accent Touch ~ Continue

Akusento Tacchi ~ Kontinyu

00:50
16.

Arrested

Aresuteddo

00:45
17.

International Case (Incident)

Intanashonaru kesu (Inshidento)

02:07
18.

onsideration

Konshidareshon C

01:13
19.

Captain Megure

Kyaputen Megure

00:59
20.

Force

Fosu

00:47
21.

Anne & Mary

An & Meari

02:17
22.

Jolly Roger

Jori・Roja

01:30
23.

Development

Diberopumento

01:13
24.

Escape!

Esukepu!

00:30
25.

Broken

Burokun

02:31
26.

Terror Shark

Shaku Tera

01:29
27.

Shark Attack

Atakku Shaku

01:38
28.

Entrance

Entoransu

00:39
29.

Conan's Eye

Konanzu Ai

02:18
30.

Appearance

Apiaransu

00:41
31.

Like Anne & Mary

Raiku An & Meari

02:10
32.

Coming Hero

Hiro Kamingu

00:53
33.

Inference

Infarensu

01:37
34.

The Crisis

Za・Kuraishisu

01:36
35.

Treasure

Biggu Toreja

00:48
36.

True Intention

Turu Intenshon

02:07
37.

Deep Blue Memory

Diipu Buru Memorii

01:01
38.

Follow the Wind

Foro Windo

03:48
39.

At Midtown

Atto Middotaun

03:43